cho em hỏi hiện anh còn tuyền thêm nhân sự cho bộ này nữa không 

bộ này em đọc hết bên eng rất hay 

đáng buồn muốn dịch bộ này nhưng bận thi đại học thi xong thì thấy anh chạy bộ này rồi

nên nếu được em rất muốn được tham gia dịch cùng anh<ac_metadata title="Sei Silver"> </ac_metadata>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.