FANDOM


À, bạn có lòng thế thì mình vui lắm. Nhưng bộ này là bộ đầu tiên mình dịch trên SnK nên mình muốn tự theo nó nên tận những chương cuối cùng, vậy nên hiện tại mình vẫn chưa có ý định tuyển người. Mình thành thật xin lỗi.

Tuy nhiên, nếu trình độ TA của bạn tốt và vẫn còn nhiều bộ bạn thấy thích mà vẫn chưa được dịch trên SnK, hoặc vẫn chỉ còn ở mục teaser, thì bạn cứ thoải mái đăng kí làm test để dịch bộ đó.

Chi tiết bạn xem tại

http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n

Cảm ơn bạn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.