Dòng 1: Dòng 1:
Vâng, có lẽ là thiếu sót của mình khi không đề cập tới những bạn dich khác, mong đồng chí có thể đại diện gửi sự cảm ơn chân thành đến mọi người. Đọc mahouka, bất giác là cái cười mỉm khi đọc được câu dọch thú vị. Xin cảm ơn
+
Vâng, có lẽ là thiếu sót của mình khi không đề cập tới những bạn dich khác, mong đồng chí có thể đại diện gửi sự cảm ơn chân thành đến mọi người. Đọc mahouka, bất giác là cái cười mỉm khi đọc được câu dịch thú vị. Xin cảm ơn

Bản hiện tại lúc 17:53, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Vâng, có lẽ là thiếu sót của mình khi không đề cập tới những bạn dich khác, mong đồng chí có thể đại diện gửi sự cảm ơn chân thành đến mọi người. Đọc mahouka, bất giác là cái cười mỉm khi đọc được câu dịch thú vị. Xin cảm ơn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.