FANDOM


(Created page with "Mình đâu có inactive đâu nhỉ? Hôm qua vừa đăng chương 1 tập 3 mà. Bạn muốn hợp tác thì liên lạc qua fb mình nhé. (Có link trong bài giới thi...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Mình đâu có inactive đâu nhỉ? Hôm qua vừa đăng chương 1 tập 3 mà.
 
Mình đâu có inactive đâu nhỉ? Hôm qua vừa đăng chương 1 tập 3 mà.
Bạn muốn hợp tác thì liên lạc qua fb mình nhé. ( link trong bài giới thiệu FA đó)
+
Bạn muốn hợp tác thì liên lạc qua fb mình nhé. (Draco Judecca trong phần trans đó)

Bản hiện tại lúc 00:10, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Mình đâu có inactive đâu nhỉ? Hôm qua vừa đăng chương 1 tập 3 mà. Bạn muốn hợp tác thì liên lạc qua fb mình nhé. (Draco Judecca trong phần trans đó)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.