FANDOM


(Created page with "thì pj chính của F/A nằm bên Valvrare team mà. Còn về phần góp vào thuật ngữ thì mình xin sửa trực tiếp luôn nhé, vì thấy bạn tham khảo t...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
thì pj chính của F/A nằm bên Valvrare team mà. Còn về phần góp vào thuật ngữ thì mình xin sửa trực tiếp luôn nhé, vì thấy bạn tham khảo từ type-moon wikia. Mình làm ở wikia đó nên các anh em cũng thống nhất thuật ngữ từ lâu rồi :D
+
thì pj chính của F/A nằm bên Valvrare team mà. Còn về phần góp vào thuật ngữ thì mình xin sửa trực tiếp luôn nhé, vì thấy bạn tham khảo từ type-moon wikia. Mình làm ở wikia đó nên các anh em cũng thống nhất thuật ngữ từ lâu rồi :D 

Bản hiện tại lúc 13:58, ngày 10 tháng 12 năm 2016

thì pj chính của F/A nằm bên Valvrare team mà. Còn về phần góp vào thuật ngữ thì mình xin sửa trực tiếp luôn nhé, vì thấy bạn tham khảo từ type-moon wikia. Mình làm ở wikia đó nên các anh em cũng thống nhất thuật ngữ từ lâu rồi :D 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.