FANDOM


 
Dòng 3: Dòng 3:
 
Để làm editor hoặc trans thì admin và mems của Sonako đồng ý đã nhé :3 Bạn vào group ở https://www.facebook.com/groups/sonakolightnovel và đăng 1 chap bạn dịch của 1 project để mọi người xem xét nhé :3 Bạn vào đây xem chi tiết nà http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n :3
 
Để làm editor hoặc trans thì admin và mems của Sonako đồng ý đã nhé :3 Bạn vào group ở https://www.facebook.com/groups/sonakolightnovel và đăng 1 chap bạn dịch của 1 project để mọi người xem xét nhé :3 Bạn vào đây xem chi tiết nà http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n :3
   
Còn nếu bạn đã qua phần trên thì mình vào https://drive.google.com/folderview?id=0Bx_3I5qjqu3rbTFCRFZNQ2lPRkU&usp=drive_web để down bản eng nhé :3
+
Còn nếu bạn đã qua phần trên thì vào https://drive.google.com/folderview?id=0Bx_3I5qjqu3rbTFCRFZNQ2lPRkU&usp=drive_web để down bản eng nhé :3
   
 
Đồng thời nếu bạn trans thì báo cho mình bạn dịch chap nào của vol nào để sắp xếp vs các trans khác nhé ;)
 
Đồng thời nếu bạn trans thì báo cho mình bạn dịch chap nào của vol nào để sắp xếp vs các trans khác nhé ;)

Bản hiện tại lúc 06:56, ngày 1 tháng 7 năm 2016

Bộ này là bộ nào thế bạn :))) Sakurasou phải k?

Để làm editor hoặc trans thì admin và mems của Sonako đồng ý đã nhé :3 Bạn vào group ở https://www.facebook.com/groups/sonakolightnovel và đăng 1 chap bạn dịch của 1 project để mọi người xem xét nhé :3 Bạn vào đây xem chi tiết nà http://sonako.wikia.com/wiki/Sonako_Tuy%E1%BB%83n_qu%C3%A2n :3

Còn nếu bạn đã qua phần trên thì vào https://drive.google.com/folderview?id=0Bx_3I5qjqu3rbTFCRFZNQ2lPRkU&usp=drive_web để down bản eng nhé :3

Đồng thời nếu bạn trans thì báo cho mình bạn dịch chap nào của vol nào để sắp xếp vs các trans khác nhé ;)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.