FANDOM


(Created page with "Mình đã thêm cái tính năng Đóng vào lại rồi nhé. Còn về Holy Maiden thì với cách đặt tên chương của cậu thì có thể tham khảo project Kon...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Mình đã thêm cái tính năng Đóng vào lại rồi nhé.
+
Mình đã thêm cái tính năng Đóng vào lại cho Nav của gun ota rồi nhé.
   
 
Còn về Holy Maiden thì với cách đặt tên chương của cậu thì có thể tham khảo project Konjiki no Wordmaster
 
Còn về Holy Maiden thì với cách đặt tên chương của cậu thì có thể tham khảo project Konjiki no Wordmaster

Bản hiện tại lúc 14:59, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Mình đã thêm cái tính năng Đóng vào lại cho Nav của gun ota rồi nhé.

Còn về Holy Maiden thì với cách đặt tên chương của cậu thì có thể tham khảo project Konjiki no Wordmaster

Đây là 2 Template để tạo cho Nav của bộ KnW

http://sonako.wikia.com/wiki/Template:KnWLink

http://sonako.wikia.com/wiki/Template:KnWNav

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.