FANDOM


Mình đã thêm cái tính năng Đóng vào lại cho Nav của gun ota rồi nhé.

Còn về Holy Maiden thì với cách đặt tên chương của cậu thì có thể tham khảo project Konjiki no Wordmaster

Đây là 2 Template để tạo cho Nav của bộ KnW

http://sonako.wikia.com/wiki/Template:KnWLink

http://sonako.wikia.com/wiki/Template:KnWNav

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.