Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm, với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này nữa. Mình cũng nghe nói là transla...")
 
Dòng 1: Dòng 1:
Lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm, với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này nữa. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại.
+
Mình thấy lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này hay update ở bển. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại, nếu được bạn ấy cho phép.
 
 

Phiên bản lúc 08:13, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Mình thấy lần cuối cập nhật là cách đây tận 2 năm với cả trên Hako cũng hầu như không còn ai để ý tới bộ này hay update ở bển. Mình cũng nghe nói là translator của bộ này hiện đang bận gì đó không thể dịch được nên mình muốn thay chủ trans dịch hết những vol còn lại, nếu được bạn ấy cho phép.