Dòng 1: Dòng 1:
Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn.<ac_metadata title="Magika no Kenshi"> </ac_metadata>
+
Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn.
  +
https://ln.hako.re/truyen/146-mondaiji-tachi-ga-isekai-kara-kuru-soudesu-yo
  +
https://ln.hako.re/truyen/5000-ultimate-antihero
  +
Đây là 2 bộ mình đã và có tham gia dịch<ac_metadata title="Magika no Kenshi"> </ac_metadata>

Phiên bản lúc 18:04, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn. https://ln.hako.re/truyen/146-mondaiji-tachi-ga-isekai-kara-kuru-soudesu-yo https://ln.hako.re/truyen/5000-ultimate-antihero Đây là 2 bộ mình đã và có tham gia dịch<ac_metadata title="Magika no Kenshi"> </ac_metadata>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.