FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn.
 
Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn.
  +
 
https://ln.hako.re/truyen/146-mondaiji-tachi-ga-isekai-kara-kuru-soudesu-yo
 
https://ln.hako.re/truyen/146-mondaiji-tachi-ga-isekai-kara-kuru-soudesu-yo
 
https://ln.hako.re/truyen/5000-ultimate-antihero
 
https://ln.hako.re/truyen/5000-ultimate-antihero
  +
 
Đây là 2 bộ mình đã và có tham gia dịch<ac_metadata title="Magika no Kenshi"> </ac_metadata>
 
Đây là 2 bộ mình đã và có tham gia dịch<ac_metadata title="Magika no Kenshi"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 18:04, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Chào bạn, mình là translator của bộ Ultimate Antihero với Mondaiji-tachi trên Hako, chẳng là bộ này có lọt vào sự chú ý của mình nên mình dự tính sẽ dịch nó, nếu được, bạn có thể cho phép mình re-up lại toàn bộ 9 vol lên Hako được không? Tất nhiên mình sẽ có ghi credit đầy đủ, 5 vol còn lại mình cũng xin phép dịch toàn bộ luôn.

https://ln.hako.re/truyen/146-mondaiji-tachi-ga-isekai-kara-kuru-soudesu-yo https://ln.hako.re/truyen/5000-ultimate-antihero

Đây là 2 bộ mình đã và có tham gia dịch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.