(Created page with "Lúc đầu tuyển quân mấy ad có bảo sẽ nhắn hộ mà nhỉ, tự dưng thế này áy náy quá <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:14.4px;...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Lúc đầu tuyển quân mấy ad có bảo sẽ nhắn hộ mà nhỉ, tự dưng thế này áy náy quá <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:14.4px;font-weight:normal;line-height:normal;">(´-ω-`)</span>
+
Lúc đầu tuyển quân mấy ad có bảo sẽ nhắn hộ mà nhỉ...
  +
  +
tự dưng thế này áy náy quá <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:14.4px;font-weight:normal;line-height:normal;">(´-ω-`)</span>
   
 
Mình đang dịch chap 6, nếu bạn muốn thì mình cũng phụ luôn việc góp ý + chau chuốt văn bản 
 
Mình đang dịch chap 6, nếu bạn muốn thì mình cũng phụ luôn việc góp ý + chau chuốt văn bản 

Bản hiện tại lúc 21:31, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Lúc đầu tuyển quân mấy ad có bảo sẽ nhắn hộ mà nhỉ...

tự dưng thế này áy náy quá (´-ω-`)

Mình đang dịch chap 6, nếu bạn muốn thì mình cũng phụ luôn việc góp ý + chau chuốt văn bản 

Ngoài ra thì bạn có fb hay gì không để dễ liên lạc với giúp nhau dịch (ノ*゚▽゚*)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.