FANDOM


(Created page with "Cám ơn cậu rất nhiều nhá Mình sẽ cố sửa cho bản dịch hay hơn. *bow*")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Cám ơn cậu rất nhiều nhá
+
Cám ơn bạn rất nhiều nhá
   
 
Mình sẽ cố sửa cho bản dịch hay hơn.
 
Mình sẽ cố sửa cho bản dịch hay hơn.
 
*bow*
 

Bản hiện tại lúc 04:18, ngày 16 tháng 7 năm 2014

Cám ơn bạn rất nhiều nhá

Mình sẽ cố sửa cho bản dịch hay hơn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.