FANDOM


(Created page with "Ngoài ra, hy vọng bạn edit kĩ càng rồi hẵng gửi mình. Mình không phải người dễ dãi đâu :cool:")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Ngoài ra, hy vọng bạn edit kĩ càng rồi hẵng gửi mình. Mình không phải người dễ dãi đâu :cool:
+
Ngoài ra, hy vọng bạn edit kĩ càng rồi hẵng gửi mình. Mình không phải người dễ dãi đâu :cool:. Bản dịch của bạn phải có câu văn trôi chảy. Mình không yêu cầu quá chính xác, nhưng phải trôi chảy. Có những lúc bạn phải đổi từ vựng, thay bị động thành chủ động v....v. Nói chung bạn đọc lại một lượt, check xem câu nào còn chối tai thì phải sửa.

Bản hiện tại lúc 15:20, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Ngoài ra, hy vọng bạn edit kĩ càng rồi hẵng gửi mình. Mình không phải người dễ dãi đâu :cool:. Bản dịch của bạn phải có câu văn trôi chảy. Mình không yêu cầu quá chính xác, nhưng phải trôi chảy. Có những lúc bạn phải đổi từ vựng, thay bị động thành chủ động v....v. Nói chung bạn đọc lại một lượt, check xem câu nào còn chối tai thì phải sửa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.