FANDOM


(Created page with "<div class="quote">YUGI-OH510 wrote:<br /><div class="quote">Tran Duc Anh wrote:<br />cảm thấy vô ích kinh, dịch xong rồi để bác dịch lại từ đầu như th...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="quote">YUGI-OH510 wrote:<br /><div class="quote">Tran Duc Anh wrote:<br />cảm thấy vô ích kinh, dịch xong rồi để bác dịch lại từ đầu như thế cũng bằng hòa. À k, còn vất vả hơn dịch từ số 0. Đáng lẽ em nên drop</div><br />
+
<div class="quote">YUGI-OH510 wrote:<br /><div class="quote">Tran Duc Anh wrote:<br />cảm thấy vô ích kinh, dịch xong rồi để bác dịch lại từ đầu như thế cũng bằng hòa. À k, còn vất vả hơn dịch từ số 0. Đáng lẽ em nên drop</div><br />Nghỉ hay không là tùy ở bác. Mình chỉ muốn nói thế này: Chỉ được bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức. Nếu không chịu nỗ lực thì tốt hơn nên từ bỏ.
Nghỉ hay không là tùy ở bác. Mình chỉ muốn nói thế này: Chỉ được bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức. Nếu không chịu nỗ lực thì tốt hơn nên từ bỏ.
 
 
</div>
 
</div>
 
Nhưng mà em thấy vất vả hơn cho bác. 
 
Nhưng mà em thấy vất vả hơn cho bác. 
   
 
Theo bác thì so với việc dịch từ đầu với chỉnh sửa kiểu này cái nào vất vả hơn? Chi bằng  (nếu có lần sau) xóa sạch rồi dịch lại
 
Theo bác thì so với việc dịch từ đầu với chỉnh sửa kiểu này cái nào vất vả hơn? Chi bằng  (nếu có lần sau) xóa sạch rồi dịch lại
  +
  +
Về vấn đề về nỗ lực: Em chỉ muốn hoàn thành cái mình bắt đầu, k muốn bỏ dở nó giữa chừng. 

Bản hiện tại lúc 09:13, ngày 31 tháng 5 năm 2017

YUGI-OH510 wrote:
Tran Duc Anh wrote:
cảm thấy vô ích kinh, dịch xong rồi để bác dịch lại từ đầu như thế cũng bằng hòa. À k, còn vất vả hơn dịch từ số 0. Đáng lẽ em nên drop

Nghỉ hay không là tùy ở bác. Mình chỉ muốn nói thế này: Chỉ được bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức. Nếu không chịu nỗ lực thì tốt hơn nên từ bỏ.

Nhưng mà em thấy vất vả hơn cho bác. 

Theo bác thì so với việc dịch từ đầu với chỉnh sửa kiểu này cái nào vất vả hơn? Chi bằng  (nếu có lần sau) xóa sạch rồi dịch lại

Về vấn đề về nỗ lực: Em chỉ muốn hoàn thành cái mình bắt đầu, k muốn bỏ dở nó giữa chừng. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.