(Created page with "Vậy bạn dịch thử Phần 1, 2 chương 1 tập 6 rồi quăng lên đây cho mình nhé. Nếu thấy ổn thì mình nhận.")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Vậy bạn dịch thử Phần 1, 2 chương 1 tập 6 rồi quăng lên đây cho mình nhé. Nếu thấy ổn thì mình nhận.
 
Vậy bạn dịch thử Phần 1, 2 chương 1 tập 6 rồi quăng lên đây cho mình nhé. Nếu thấy ổn thì mình nhận.
  +
  +
Cơ mà bạn sắp lên 12 hay vừa thi xong thế?

Bản hiện tại lúc 12:24, ngày 2 tháng 7 năm 2018

Vậy bạn dịch thử Phần 1, 2 chương 1 tập 6 rồi quăng lên đây cho mình nhé. Nếu thấy ổn thì mình nhận.

Cơ mà bạn sắp lên 12 hay vừa thi xong thế?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.