Dòng 1: Dòng 1:
Bài chấm của mình. Mình chỉ chấm phần đầu và phần cuối.
+
Xin lỗi đã để chờ lâu. Dạo gần đây mình hơi bận. Bài chấm của mình. Mình chỉ chấm phần đầu và phần cuối.
   
 
http://www.mediafire.com/file/r5g5o6a1vb6qm2v/B%E0i%20ch%u1EA5m%20Sonako%20Test.doc
 
http://www.mediafire.com/file/r5g5o6a1vb6qm2v/B%E0i%20ch%u1EA5m%20Sonako%20Test.doc

Bản hiện tại lúc 13:50, ngày 4 tháng 7 năm 2018

Xin lỗi đã để chờ lâu. Dạo gần đây mình hơi bận. Bài chấm của mình. Mình chỉ chấm phần đầu và phần cuối.

http://www.mediafire.com/file/r5g5o6a1vb6qm2v/B%E0i%20ch%u1EA5m%20Sonako%20Test.doc

Nhìn chung bạn đọc hiểu tốt, dịch bám sát nghĩa, hầu như ít có câu nào sai ý. Tuy nhiên, bạn vẫn còn vấn đề, như không đảo ngữ cho một số câu cho thuận miệng đọc, câu cú có khi không giống văn tiếng Việt, hội thoại vẫn còn tương đối cứng, thường xuyên thiếu dấu chấm câu (chắc làm chưa soát lỗi lại). Nhưng mà vấn đề này thì thường gặp ở người mới chưa có kinh nghiệm thôi. Làm thời gian chắc sẽ ổn.

Bạn được nhận. Mình giao bạn vol 6 luôn. Thời gian đầu mình sẽ theo sửa lỗi, nhớ để ý những chỗ mình sửa để không mắc phải sau này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.