(Tạo trang mới với nội dung “{{Img|url=https://cdn.discordapp.com/attachments/726403887166128160/726404060978348102/unknown.png}}”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
  +
{{Quote|text=Cho những bạn đang hóng bản dịch bộ này: Mình sẽ dịch tiếp chừng nào cuốn Cấm thư Ma thuật - INDEX tập 1 của IPM đang bán trên Tiki với giá giảm sập sàn 77% mấy tháng qua hết hàng nhé.
{{Img|url=https://cdn.discordapp.com/attachments/726403887166128160/726404060978348102/unknown.png}}
 
  +
  +
https://tiki.vn/cam-thu-ma-thuat-index-tap-1-p2124611.html|author=YUGI-OH510|source=[[Toaru_Majutsu_no_Index#comm-205885|Khung bình luận của Toaru Majutsu no Index]]}}

Bản hiện tại lúc 11:57, ngày 27 tháng 6 năm 2020

Cho những bạn đang hóng bản dịch bộ này: Mình sẽ dịch tiếp chừng nào cuốn Cấm thư Ma thuật - INDEX tập 1 của IPM đang bán trên Tiki với giá giảm sập sàn 77% mấy tháng qua hết hàng nhé.

https://tiki.vn/cam-thu-ma-thuat-index-tap-1-p2124611.html

~ YUGI-OH510 tại Khung bình luận của Toaru Majutsu no Index


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.