(Tạo trang mới với nội dung “tui vừa ko có tiền lẫn méo có quyền để mà mua,ba mẹ mà biết thì toi đời luôn”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
tui vừa ko có tiền lẫn méo có quyền để mà mua,ba mẹ mà biết thì toi đời luôn
+
tui vừa ko có tiền lẫn méo có quyền để mà mua,ba mẹ mà biết thì toi đời luôn.với lại nếu đợi chắc 5 năm nữa mới phần NT vol 20 là phần tui cần đọc

Bản hiện tại lúc 06:08, ngày 28 tháng 6 năm 2020

tui vừa ko có tiền lẫn méo có quyền để mà mua,ba mẹ mà biết thì toi đời luôn.với lại nếu đợi chắc 5 năm nữa mới phần NT vol 20 là phần tui cần đọc

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.