FANDOM


(Created page with "Hiki bình chọn '''Shia''', có hơi đần tí, ngu ngơ một chút, mặt dày mày dạn nhưng được cái là chân thành, hay phá hoại phút riêng tư của ng...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Hiki bình chọn '''Shia''', có hơi đần tí, ngu ngơ một chút, mặt dày mày dạn nhưng được cái là chân thành, hay phá hoại phút riêng tư của người ta (''ít ra có thể viện lý do là vì vun đắp tình cảm cá nhân của mình'').
 
Hiki bình chọn '''Shia''', có hơi đần tí, ngu ngơ một chút, mặt dày mày dạn nhưng được cái là chân thành, hay phá hoại phút riêng tư của người ta (''ít ra có thể viện lý do là vì vun đắp tình cảm cá nhân của mình'').
   
Hỡi anh em, hãy đấu tranh vì người mình yêu, đừng ngại ngùng, vì thừa tự hiểu là cả đám mặt dày với nhau cả rồi. Tới đêyyyyyyy.<ac_metadata title="Bàn thảo về vợ thứ hai của Hajime (Yue xếp nhất rồi, miễn bàn luận nữa)" related_topics="Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou"> </ac_metadata>
+
Hỡi anh em, hãy đấu tranh vì người mình yêu, đừng ngại ngùng, vì thừa tự hiểu là cả đám mặt dày với nhau cả rồi. Tới đêyyyyyyy.<ac_metadata title="[Arifureta] Bàn thảo về vợ thứ hai của Hajime (Yue xếp nhất rồi, miễn bàn luận nữa)" related_topics="Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 16:04, ngày 31 tháng 7 năm 2016

Hiki bình chọn Shia, có hơi đần tí, ngu ngơ một chút, mặt dày mày dạn nhưng được cái là chân thành, hay phá hoại phút riêng tư của người ta (ít ra có thể viện lý do là vì vun đắp tình cảm cá nhân của mình).

Hỡi anh em, hãy đấu tranh vì người mình yêu, đừng ngại ngùng, vì thừa tự hiểu là cả đám mặt dày với nhau cả rồi. Tới đêyyyyyyy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.