FANDOM


 
Dòng 6: Dòng 6:
 
mình coi lại từ lúc eng hoạt động lại rồi, và ừm, bạn eng đó dịch không tốt băng mình, một số khúc còn phăng khá dữ nữa kìa. còn khúc này thì đúng là hơi kì, mốt sẽ edit lại xài từ con tim thì đúng hơn và ít có ý nghĩa vật lý hơn.
 
mình coi lại từ lúc eng hoạt động lại rồi, và ừm, bạn eng đó dịch không tốt băng mình, một số khúc còn phăng khá dữ nữa kìa. còn khúc này thì đúng là hơi kì, mốt sẽ edit lại xài từ con tim thì đúng hơn và ít có ý nghĩa vật lý hơn.
   
btw, xài từ trái tim chứ không xìn từ cảm xúc vì người nhật xài từ tim, con tim để đại diện cho cảm xúc hay trái tim thật giống người VN luôn. phương tây không xài vậy nên họ phải đổi thành feeling.
+
btw, xài từ trái tim chứ không xài từ cảm xúc vì người nhật xài từ tim, con tim để đại diện cho cảm xúc hay trái tim thật giống người VN luôn. phương tây không xài vậy nên họ phải đổi thành feeling.

Bản hiện tại lúc 07:56, ngày 6 tháng 8 năm 2016

Mazuku93 wrote: Vừa ngó qa bản eng thấy họ dịch hơi khác một chút nhưng từ "trái tim" họ dich là "Feeling"(cảm xúc)nghe khá hơp lí có thơi gian thì bạn xem thử xem sao ok

mình coi lại từ lúc eng hoạt động lại rồi, và ừm, bạn eng đó dịch không tốt băng mình, một số khúc còn phăng khá dữ nữa kìa. còn khúc này thì đúng là hơi kì, mốt sẽ edit lại xài từ con tim thì đúng hơn và ít có ý nghĩa vật lý hơn.

btw, xài từ trái tim chứ không xài từ cảm xúc vì người nhật xài từ tim, con tim để đại diện cho cảm xúc hay trái tim thật giống người VN luôn. phương tây không xài vậy nên họ phải đổi thành feeling.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.