Sonako Light Novel

Sửa đổi

Mô đun:Juuou Mujin no Fafnir Link

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 308: Dòng 308:
   
   
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 3",
 
shortname = "Chương 3",
 
longname = "Tập 05 Chương 3",
 
childOf = 05},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 4",
 
shortname = "Chương 4",
 
longname = "Tập 05 Chương 4",
 
childOf = 05},
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Phần kết",
 
shortname = "Phần kết",
 
longname = "Tập 05 Phần kết",
 
childOf = 05},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Lời bạt",
 
shortname = "Lời bạt",
 
longname = "Tập 05 Lời bạt",
 
childOf = 05},
 
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
 
shortname = "Minh hoạ",
  Đang tải biên tập