Sonako Light Novel

Sửa đổi

Mô đun:Juuou Mujin no Fafnir Link

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 525: Dòng 525:
 
shortname = "Tập 4 Gamers SS",
 
shortname = "Tập 4 Gamers SS",
 
longname = "Tập 4 Gamers SS",
 
longname = "Tập 4 Gamers SS",
childOf = "ss"},
 
 
 
{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 5 Gamers SS",
 
shortname = "Tập 5 Gamers SS",
 
longname = "Tập 5 Gamers SS",
 
 
childOf = "ss"},
 
childOf = "ss"},
   
  Đang tải biên tập