Sonako Light Novel

Sửa đổi

MAX Level Witch: Chương 10

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 61: Dòng 61:
 
“Hãy tạo một kết giới bằng ma thuật đi.”
 
“Hãy tạo một kết giới bằng ma thuật đi.”
   
“Em có thể làm một chuyện thế sao? Trong số ma thuật của chị, chẳng có cái nào như thế cả."
+
“Em có thể làm một chuyện thế sao? Trong số ma thuật của chị, chẳng có cái nào như thế cả.
   
   
Dòng 172: Dòng 172:
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
 
<references />
 
<references />
  Đang tải biên tập