Sonako Light Novel

Sửa đổi

MAX Level Witch: Chương 10

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 128: Dòng 128:
   
   
“Nhưng giờ nghĩ lại thì, chị đã dùng thời gian đó để diệt quái vật như slime. Một lúc nào đó em đã trở nên kiêu ngạo và bỏ bê việc kiếm exp.”
+
“Nhưng giờ nghĩ lại thì, chị đã dùng thời gian đó để diệt quái vật như slime. Một lúc nào đó chị đã trở nên kiêu ngạo và bỏ bê việc kiếm exp.”
   
 
“Đúng thật là khi đã trở nên mạnh như thế, động lực chiến đấu của ta sẽ biến mất nhỉ.”
 
“Đúng thật là khi đã trở nên mạnh như thế, động lực chiến đấu của ta sẽ biến mất nhỉ.”
  Đang tải biên tập