Sonako Light Novel

Sửa đổi

MAX Level Witch: Chương 10

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 24: Dòng 24:
   
   
Trước giờ tôi đã sống ở đây 300 năm, vì ngôi làng này không phải là một vị trí trọng yếu, nên cho dù có chiến tranh đi nữa, tôi nghĩ cũng sẽ chẳng sao đâu.
+
Trước giờ tôi đã sống ở đây 300 năm, vì ngôi làng này không phải là một vị trí trọng yếu, nên cho dù có chiến tranh đi nữa, tôi nghĩ cũng sẽ chẳng sao đâu.
   
   
“Tuy nhiên, chỉ gần đây Azusa-sama mới được biết đến như người mạnh nhất. Những kẻ muốn dùng những thủ đoạn để đánh bại Azusa-sama sẽ xuất hiện, ví dụ như bắt dân làng làm con tin chẳng hạn.”
+
“Tuy nhiên, chỉ mới bắt đầu được biết đến gần đây vì người mạnh nhất là Azusa-sama. Những kẻ muốn dùng những thủ đoạn để đánh bại Azusa-sama sẽ xuất hiện, ví dụ như bắt dân làng làm con tin chẳng hạn.”
   
   
Dòng 66: Dòng 66:
 
Ma thuật của tôi gồm có:
 
Ma thuật của tôi gồm có:
   
Thuấn gian di động; Không vận; Hỏa Diễm; Long quyển; Giám định Vật; Địa chấn; Băng tuyết; Lôi kích; Chi phối Tinh thần; Giải chú; Giải độc; Phản ma pháp; Hấp thu Mana; Lý giải Ngôn ngữ; Biến Thân; Sáng tạo Ma thuật.
+
Thuấn gian di động; Không trung phù du; Hỏa Diễm; Long quyển; Giám định Vật; Địa chấn; Băng tuyết; Lôi kích; Chi phối Tinh thần; Giải chú; Giải độc; Phản ma pháp; Hấp thu Mana; Lý giải Ngôn ngữ; Biến Thân; Sáng tạo Ma thuật.
   
 
Chẳng có cái nào liên quan đến kết giới…cả.
 
Chẳng có cái nào liên quan đến kết giới…cả.
  Đang tải biên tập