Sonako Light Novel

Sửa đổi

Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 19

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
== '''Chương 19: Sự việc trở nên náo động''' ==
+
=== '''Chương 19: Sự việc trở nên náo động''' ===
 
Ma vật đã xuất hiện và nó đã bị đánh bại. Sự kiện này đã lập tức được thông báo về cung điện hoàng gia. Dù sao thì, vì binh lính đã có mặt ở đó, họ đã báo cáo ngay lập tức. Khi tôi về đến nhà, sứ giả từ cung điện hoàng gia đến.
 
Ma vật đã xuất hiện và nó đã bị đánh bại. Sự kiện này đã lập tức được thông báo về cung điện hoàng gia. Dù sao thì, vì binh lính đã có mặt ở đó, họ đã báo cáo ngay lập tức. Khi tôi về đến nhà, sứ giả từ cung điện hoàng gia đến.
   
Dòng 393: Dòng 393:
   
 
Hai người hướng nỗi tức giận về phía kẻ độc ác đang giấu mặt.
 
Hai người hướng nỗi tức giận về phía kẻ độc ác đang giấu mặt.
<noinclude>
+
{| class="article-table"
<!--xóa navbox -->
+
|[[Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 18|'''Chương trước''']]
</noinclude>
+
|[[Magi's Grandson|'''Trang chính''']]
<noinclude>[[Category:Magi's Grandson]]{{Magi's Grandson Nav}}</noinclude>]
+
|'''[[Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 20|Chương tiếp theo]]'''
  +
|}
  +
[[Category:Magi's Grandson]]
  Đang tải biên tập