Sonako Light Novel

Sửa đổi

Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 5: Khuất phục một con quỷ

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 52: Dòng 52:
 
Nói đúng ra là…
 
Nói đúng ra là…
   
“…Thật tốt nếu ông dạy con phép này sớm hơn. Nó có thể đã giúp việc đi săn của con dễ hơn nhiều rồi.”
+
“…Thật tốt nếu ông dạy con phép này sớm hơn. Nó có thể đã giúp việc đi săn của còn dễ hơn nhiều rồi.”
   
 
“Hoho,đây cũng là một một phần của bài huấn luyện. Bên cạnh đó, phép này không thể dùng được nếu con không thuần thục điều khiển ma lực đến một mức độ nhất định.”
 
“Hoho,đây cũng là một một phần của bài huấn luyện. Bên cạnh đó, phép này không thể dùng được nếu con không thuần thục điều khiển ma lực đến một mức độ nhất định.”
  Đang tải biên tập