Sonako Light Novel

Sửa đổi

Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 5: Khuất phục một con quỷ

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 54: Dòng 54:
 
“…Thật tốt nếu ông dạy con phép này sớm hơn. Nó có thể đã giúp việc đi săn của con dễ hơn nhiều rồi.”
 
“…Thật tốt nếu ông dạy con phép này sớm hơn. Nó có thể đã giúp việc đi săn của con dễ hơn nhiều rồi.”
   
“Hoho,đây cũng là một một phần của bài huấn luyện. Bên cạnh đó, phép này không thể dùng được nếu con không thuần thục điều khiển ma lực đến một mức độ nhất định.”
+
“Hoho, đó cũng là một bài huấn luyện. Bên cạnh đó, phép này không thể được sử dụng nếu con không điều khiển mana đến một mức độ nhất định.”
   
Mặc dù tôi hờn dỗi với ông một chút, tôi không nói thêm gì khi tôi biết lý do ông chưa bao giờ nhắc tới phép này.
+
Mặc dù tôi dỗi với ông một chút, tôi không nói thêm gì khi tôi biết lý do ông chưa bao giờ nhắc tới phép này. Sau đó tôi thử phép vừa mới được dạy.
 
Sau đó tôi thử phép vừa mới được dạy.
 
   
 
“Dù đã tính đến việc này, nhưng để thành công trong lần thử đầu tiên… đứa trẻ này thực sự xuất sắc .”
 
“Dù đã tính đến việc này, nhưng để thành công trong lần thử đầu tiên… đứa trẻ này thực sự xuất sắc .”
  Đang tải biên tập