Sonako Light Novel

Sửa đổi

Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 5: Khuất phục một con quỷ

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 227: Dòng 227:
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
  +
{| class="article-table"
<!--xóa navbox cũ-->
 
  +
![[Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 4: Sáng tạo công cụ phép|Chương trước]]
  +
![[Magi's Grandson|Trang chính]]
  +
![[Magi's Grandson - Tập 1 - Chương 6: Sự thật về nguồn gốc của tôi|Chương tiếp theo]]
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
<noinclude>[[Category:Magi's Grandson]]{{Magi's Grandson Nav}}</noinclude>]
+
[[Category:Magi's Grandson]]
  Đang tải biên tập