FANDOM


 • 2017
  • 19 tháng 01 năm 2017: Hoàn thành Vol 19 Chương 13
 • 2016
  • 22 tháng 06 năm 2016: Hoàn thành Vol 19 Chương 12
  • 18 tháng 06 năm 2016: Hoàn thành Vol 19 Chương 11
  • 26 tháng 05 năm 2016: Hoàn thành Vol 17 Chương 4
  • 17 tháng 01 năm 2016: Hoàn thành Vol 18 Chương 10
  • 12 tháng 01 năm 2016: Hoàn thành Vol 18 Lời bạt
  • 10 tháng 01 năm 2016: Hoàn thành Vol 18 Chương 9
  • 09 tháng 01 năm 2016: Hoàn thành Vol 18 Chương 8
 • 2015
  • 20 tháng 11 năm 2015: Hoàn thành Vol 18 Chương 7
  • 07 tháng 11 năm 2015: Hoàn thành Vol 18 Chương 6
  • 26 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 16 Chương 5
  • 18 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 17 Chương 5
  • 16 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 16 Chương 4
  • 12 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 10
  • 11 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 9
  • 07 tháng 09 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 8
  • 29 tháng 08 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 7 và Vol 15 Lời bạt
  • 19 tháng 08 năm 2015: Hoàn thành Vol 16 Chương 3
  • 10 tháng 08 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 6
  • 03 tháng 08 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 Chương 16 và Vol 12 Lời kết
  • 01 tháng 07 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 Chương 15
  • 20 tháng 06 năm 2015: Hoàn thành Vol 5 Thông tin
  • 18 tháng 06 năm 2015: Hoàn thành Vol 5 Chương 'Cuộc bầu cử hội trưởng và ngôi vị nữ hoàng'
  • 06 tháng 06 năm 2015: Hoàn thành Vol 13 Chương 5
  • 28 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 9 và 10
  • 27 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 14 Lời bạt
  • 25 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 13 Chương 4
  • 24 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 8
  • 23 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 14 Chương 5
  • 19 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 Chương 6 và Vol 15 Chương 7
  • 18 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 14 Chương 4
  • 16 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 14 Chương 2
  • 11 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 15 Chương 6
  • 05 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 16 Lời bạt
  • 03 tháng 05 năm 2015: Hoàn thành Vol 14 Chương 1 và Vol 16 Chương 1
  • 30 tháng 04 năm 2015: Hoàn thành Vol 11 chương 17
  • 29 tháng 04 năm 2015: Hoàn thành Vol 11 chương 16
  • 22 tháng 04 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 chương 14
  • 07 tháng 04 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 chương 13
  • 09 tháng 03 năm 2015: Hoàn thành Vol 7 Chương 'Thông tin' và Vol 12 Chương 12
  • 08 tháng 03 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 Chương 7, 8, 9, 10, 11
  • 23 tháng 02 năm 2015: Hoàn thành Vol 11 Ngày nghỉ tuyệt vời (?) của Tiểu thư
  • 09 tháng 02 năm 2015: Hoàn thành Vol 11 'Phần kết' và 'Thông tin'
  • 31 tháng 01 năm 2015: Hoàn thành Vol 12 Chương 5
  • 24 tháng 01 năm 2015: Hoàn thành Vol 10 Chương 8
  • 15 tháng 01 năm 2015: Hoàn thành Vol 11 Chương 15
 • 2014
  • 13 tháng 12 năm 2014: Hoàn thành Vol 11 Chương 13
  • 10 tháng 11 năm 2014: Hoàn thành Vol 11 Chương 14
  • 31 tháng 10 năm 2014: Hoàn thành Vol 10 Chương 12
  • 15 tháng 10 năm 2014: Hoàn thành Vol 10 Chương 10
  • 29 tháng 09 năm 2014: Hoàn thành Vol 10 Chương 9
  • 26 tháng 09 năm 2014: Hoàn thành Vol 13 Chương 3
  • 14 tháng 09 năm 2014: Hoàn thành Vol 12 Chương 1,2,3 và 4
  • 10 tháng 09 năm 2014: Hoàn thành Vol 9 Chương 7
  • 31 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 13 Chương 2
  • 25 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 12 Chương 0
  • 19 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 6 Chương 7 và Chương 4
  • 09 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 13 Chương 1
  • 07 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 5 Chương 'Bài học phụ đạo của học sinh danh dự'
  • 06 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 5 Chương 'Amelia ở xứ xở thần tiên'
  • 03 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 13 Chương 0
  • 02 tháng 08 năm 2014: Hoàn thành Vol 12 Lời tựa
  • 30 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 10 Chương 11 và Vol 6 Thông tin
  • 29 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 7 Chương 12, Vol 6 Chương 5 và Vol 7 Chương 13
  • 23 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 7 Chương 11
  • 17 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 6 Chương 6 và Vol 9 Chương 6
  • 14 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 7 Chương 10
  • 13 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 7 Chương 9 và Vol 6 Chương 3
  • 10 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 5 Chương 'Tình bạn, lòng tin và nghi vấn lolicon' và Vol 4 Chương 8
  • 08 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 8 Chương 4
  • 03 tháng 07 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 11
  • 24 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 7 Chương 8
  • 22 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 8 Thông tin
  • 21 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 5 Chương 'Nghỉ hè'
  • 13 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 14
  • 10 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 10
  • 06 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 8 Chương 5
  • 03 tháng 06 năm 2014: Hoàn thành Vol 6 Chương 2
  • 29 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 9
  • 17 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 3 Chương 5 và Vol 6 Chương 1
  • 16 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 3 Chương 4
  • 13 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 2 Chương 11
  • 12 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 3 Chương 7
  • 11 tháng 05 năm 2014: Hoàn thành Vol 3 Chương 6
  • 22 tháng 03 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 13
  • 07 tháng 03 năm 2014: Hoàn thành Vol 4 Chương 12
  • 03 tháng 03 năm 2014: Hoàn thành Vol 9 Chương 5
  • 28 tháng 01 năm 2014: Hoàn thành Vol 9 Chương 4
 • 2013:
  • 02 tháng 11 năm 2013: Hoàn thành Vol 9 Chương 3
  • 15 tháng 09 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 9
  • 11 tháng 09 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Lời bạt
  • 07 tháng 09 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 12
  • 06 tháng 09 năm 2013: Hoàn thành Vol 4 Lời tựa
  • 05 tháng 09 năm 2013: Hoàn thành Vol 9 Chương 2
  • 30 tháng 08 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 10
  • 30 tháng 07 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Không thể đụng tới - Ác mộng năm 2062
  • 18 tháng 07 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 16, 17 và 18
  • 08 tháng 07 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 15
  • 27 tháng 06 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 14
  • 08 tháng 05 năm 2013: Hoàn thành Vol 9 Chương 1
  • 24 tháng 04 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 13
  • 18 tháng 04 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 11 và Vol 8 Chương 12
  • 30 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 1 Lời bạt, Vol 1 Niềm Vui Muộn Màng, Vol 8 Chương 9, Vol 8 Chương 10
  • 27 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 8
  • 24 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 6 và Vol 8 Chương 7
  • 21 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 3
  • 20 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 2
  • 19 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 9 Chương 0
  • 17 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 5 Phần "Kỷ niệm mùa hè"
  • 11 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 8 Chương 1
  • 02 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 3 Chương 3
  • 01 tháng 03 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 8
  • 28 tháng 02 năm 2013: Hoàn thành Vol 3 Chương 2
  • 24 tháng 02 năm 2013: Hoàn thành Vol 3 Chương 1
  • 18 tháng 02 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 7
  • 06 tháng 02 năm 2013: Hoàn thành Vol 2 Chương 6
  • 31 tháng 01 năm 2013: Hoàn thành Vol 1 Chương 5
  • 21 tháng 01 năm 2013: Hoàn thành Vol 1 Chương 4
  • 15 tháng 01 năm 2013: Hoàn thành Vol 1 Chương 3
 • 2012:
  • 30 tháng 12 năm 2012: Hoàn thành Vol 1 Chương 2
  • 29 tháng 12 năm 2012: Hoàn thành Vol 3 Chương 0
  • 07 tháng 12 năm 2012: Hoàn thành Vol 1 Chương 1
 • 2011:
  • 02 tháng 12 năm 2011: Teaser được hoàn tất

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Ngoại truyện♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.