Sonako Light Novel

Sửa đổi

Maou-sama, Retry! Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 422: Dòng 422:
 
Vậy nên, ông ta vẫn còn khá hung ác và tàn bạo đấy...
 
Vậy nên, ông ta vẫn còn khá hung ác và tàn bạo đấy...
   
Chính là vị Ma Vương thực thụ ngự trên đỉnh núi xác chết chất đống, máu chảy thành sông của 4.143.792 người.
+
Chính là vị Ma Vương thực thụ ngự trên đỉnh núi xác chết chất đống, máu chảy thành sông của 4143792 người.
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
  Đang tải biên tập