Sonako Light Novel

Sửa đổi

Maou-sama, Retry! Chương 3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 71: Dòng 71:
 
Bức tượng lẽ ra không thể cử động được cái miệng của mình, ấy thế mà nó lại đang mở lời.
 
Bức tượng lẽ ra không thể cử động được cái miệng của mình, ấy thế mà nó lại đang mở lời.
   
「Quả nhiên... ngươi đích thực chính là một "Ma Vương".」
+
「Quả nhiên... ngươi đích thực chính là một "Ma vương".」
   
 
「... Hửm?」
 
「... Hửm?」
  Đang tải biên tập