Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 241: Dòng 241:
 
Phép màu cuối cùng cùng còn sót lại từ Thiên thần tọa.
 
Phép màu cuối cùng cùng còn sót lại từ Thiên thần tọa.
 
Nếu mang lại hỗn loạn và hủy diệt cho thế giới, nó sẽ biến thêm nhiều điều ước thành sự thật.
 
Nếu mang lại hỗn loạn và hủy diệt cho thế giới, nó sẽ biến thêm nhiều điều ước thành sự thật.
Thay vì mang lại ánh sáng cho địa cầu, nó muốn tái thiết lại tất cả từ con số không.
+
Thay vì mang lại ánh sáng cho địa cầu, nó muốn tái thiệt lại tất cả từ con số không.
   
 
- Quyền hành Quản trị viên: Thẩm Định Vật Phẩm
 
- Quyền hành Quản trị viên: Thẩm Định Vật Phẩm

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)