(Created page with "<gallery> Image:Mahou2-0.PNG| Image:Mahou2-1.PNG| Image:Mahou2-2.PNG| Image:Mahou2-3.PNG| Image:Mahou2-4.PNG| Image:Mahou2-5.PNG| Image:Mahou2-6.PNG| Image:Mahou2-7.PNG| Image...")
Thẻ: sourceedit
 
Thẻ: sourceedit
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 3: Dòng 3:
 
Image:Mahou2-1.PNG|
 
Image:Mahou2-1.PNG|
 
Image:Mahou2-2.PNG|
 
Image:Mahou2-2.PNG|
Image:Mahou2-3.PNG|
 
 
Image:Mahou2-4.PNG|
 
Image:Mahou2-4.PNG|
 
Image:Mahou2-5.PNG|
 
Image:Mahou2-5.PNG|
 
Image:Mahou2-6.PNG|
 
Image:Mahou2-6.PNG|
Image:Mahou2-7.PNG|
 
 
Image:Mahou2-8.PNG|
 
Image:Mahou2-8.PNG|
 
Image:Mahou2-9.PNG|
 
Image:Mahou2-9.PNG|
Dòng 15: Dòng 13:
 
Image:Mahou2-13.PNG|
 
Image:Mahou2-13.PNG|
 
Image:Mahou2-14.PNG|
 
Image:Mahou2-14.PNG|
Image:Mahou2-15.PNG|
 
 
Image:Mahou2-16.PNG|
 
Image:Mahou2-16.PNG|
 
Image:Mahou2-17.PNG|
 
Image:Mahou2-17.PNG|
 
</gallery>
 
</gallery>
  +
{{Img|url=http://i.imgur.com/gzXdOuT.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
  +
{{Img|url=http://i.imgur.com/WWx0VgI.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
  +
{{Img|url=http://i.imgur.com/BXf5qjB.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>
  +
[[Category:Masou Gakuen HxH]]

Bản hiện tại lúc 08:12, ngày 2 tháng 1 năm 2017

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Afterword♬   Masou Gakuen H×H   ♬► Xem tiếp Tập 2 Prologue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.