FANDOM


n (top: Inserting Navbox 2.0)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
Image:Mahou2-1.PNG|
 
Image:Mahou2-1.PNG|
 
Image:Mahou2-2.PNG|
 
Image:Mahou2-2.PNG|
Image:Mahou2-3.PNG|
 
 
Image:Mahou2-4.PNG|
 
Image:Mahou2-4.PNG|
 
Image:Mahou2-5.PNG|
 
Image:Mahou2-5.PNG|
 
Image:Mahou2-6.PNG|
 
Image:Mahou2-6.PNG|
Image:Mahou2-7.PNG|
 
 
Image:Mahou2-8.PNG|
 
Image:Mahou2-8.PNG|
 
Image:Mahou2-9.PNG|
 
Image:Mahou2-9.PNG|
Dòng 15: Dòng 13:
 
Image:Mahou2-13.PNG|
 
Image:Mahou2-13.PNG|
 
Image:Mahou2-14.PNG|
 
Image:Mahou2-14.PNG|
Image:Mahou2-15.PNG|
 
 
Image:Mahou2-16.PNG|
 
Image:Mahou2-16.PNG|
 
Image:Mahou2-17.PNG|
 
Image:Mahou2-17.PNG|
 
</gallery>
 
</gallery>
[[Category:Masou Gakuen HxH]]
+
{{Img|url=http://i.imgur.com/gzXdOuT.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
+
{{Img|url=http://i.imgur.com/WWx0VgI.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
  +
{{Img|url=http://i.imgur.com/BXf5qjB.png|width=600|align=center|caption=|alt=}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Masou Gakuen HxH]]

Bản hiện tại lúc 08:12, ngày 2 tháng 1 năm 2017

gzXdOuT.png
WWx0VgI.png
BXf5qjB.png

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Afterword♬   Masou Gakuen H×H   ♬► Xem tiếp Tập 2 Prologue
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.