Sonako Light Novel

Sửa đổi

No Game No Life: Tập 1 - Lời Mở Đầu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 748: Dòng 748:
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
<references/>
 
<references/>
<!--xóa navbox -->
+
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
  +
|-
  +
| Xem trang trước [[No Game No Life: Tập 1 - Illustrations|Hình Minh Họa]]
  +
| Trở lại trang chính [[No_Game_No_Life|No Game No Life]]
  +
| Xem trang sau [[No_Game_No_Life:_Tập_1_-_Chương_1|Chương 1]]
  +
|-
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
[[Category:No Game No Life]]<noinclude>{{No Game No Life Nav}}</noinclude>
+
[[Category:No Game No Life]]
  Đang tải biên tập