Sonako Light Novel

Sửa đổi

No Game No Life: Tập 1 - Lời Mở Đầu

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 98: Dòng 98:
 
“Ai thèm ăn cái loại thức ăn của giai cấp tư sản đó chứ. Trở lại vấn đề chính, mau reserve cho anh đi!
 
“Ai thèm ăn cái loại thức ăn của giai cấp tư sản đó chứ. Trở lại vấn đề chính, mau reserve cho anh đi!
   
“*Sụp sụp*… ừm, rồi.” [[File:NGNL_V1_17.jpg|center|600px]]
+
“*Sụp sụp*… ừm, rồi.” [[File:NGNL_V1_17.jpg|thumb|300px]]
   
 
Rì rầm… lục cục!
 
Rì rầm… lục cục!
  Đang tải biên tập