Sonako Light Novel

Sửa đổi

No Game No Life

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 54: Dòng 54:
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 2|Chương 2: Cách chỉ hướng/Blue Rose]]
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 2|Chương 2: Cách chỉ hướng/Blue Rose]]
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 3|Chương 3: Cách hướng dẫn/Killing Giant]]
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 3|Chương 3: Cách hướng dẫn/Killing Giant]]
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 4|Chương 4: Cách hội tụ/Rule Number 10]]
+
*[[No Game No Life: Tập 3 Chương 4|Chương 4]]
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Epilogue|True End]]
 
*[[No Game No Life: Tập 3 Epilogue|True End]]
 
<br style="clear: both;" />
 
<br style="clear: both;" />
  Đang tải biên tập