Sonako Light Novel

Sửa đổi

Odd Dragon Chương 0-2

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
<nowiki>*</nowiki> Lời tác giả: Định mệnh tự dưng lâu nay cảm thấy lười vch, nhất là khi vừa phải học tránh rớt môn mà lại còn tìm dc con game mới để xả stress, thông cảm dùm nha mn :v
+
*Lời tác giả: Định mệnh tự dưng lâu nay cảm thấy lười vch, nhất là khi vừa phải học tránh rớt môn mà lại còn tìm dc con game mới để xả stress, thông cảm dùm nha mn :v
   
 
____________________
 
____________________
  Đang tải biên tập