Sonako Light Novel

Sửa đổi

Odd Dragon Chương 0-2

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 257: Dòng 257:
 
“Ước gì… mình có thể… giống như cậu ấy…”
 
“Ước gì… mình có thể… giống như cậu ấy…”
   
{{navbox|Odd Dragon|Phụ Chương 2|Chương 25}}
+
{{navbox|Odd Dragon|Phụ Chương 2}}
 
[[Category:Odd Dragon]]
 
[[Category:Odd Dragon]]
  Đang tải biên tập