Sonako Light Novel

Sửa đổi

Odd Dragon Chương 18

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 407: Dòng 407:
   
 
<p style="text-align:center;">***</p>
 
<p style="text-align:center;">***</p>
  +
  +
  +
   
 
<nowiki>*</nowiki> Lời tác giả: từ đoạn này của chương chuyển sang góc nhìn thứ ba.
 
<nowiki>*</nowiki> Lời tác giả: từ đoạn này của chương chuyển sang góc nhìn thứ ba.
  Đang tải biên tập