FANDOM


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


OM16 V1 cover

Ojamajo Doremi 16 là một tiểu thuyết phần tiếp theo, về seri gái phép thuật. Được viết bởi Midori Kiriyama và minh họa bởi Yoshihiko Umakoshi. Một phần khác - Ojamajo Doremi 17 cũng đã được xuất bản, toàn bộ tác phẩn gồm 6 tập, mỗi phần 3 tập.


Nội dung

Gái phép thuật :3


Đăng kí dịch thuật và tiến độ


Lịch sử


Danh sách các tập

Tập 1: 16Sửa đổi

Chương 1: Xuân bừng nở


Nhân sự

Teaser: mysakuradying

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.