Sonako Light Novel

Sửa đổi

OreGaHeroin Tập 3 Chương kết

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 197: Dòng 197:
 
Cái đó thì... Cô ấy thực sự đâu cần phải đấm vào bụng tôi chứ.
 
Cái đó thì... Cô ấy thực sự đâu cần phải đấm vào bụng tôi chứ.
   
“Cậu vẫn chẳng trưởng thành thêm chút nào ha?”
+
“Cậu vẫn chưa trưởng thành chút nào ha?”
   
 
[[File:Ore Ga Heroin Vol3 10.jpg|center|700px]]
 
[[File:Ore Ga Heroin Vol3 10.jpg|center|700px]]
  Đang tải biên tập