Chú ý
  • Dưới đây là danh sách các dịch giả tham gia PJ Rail wars!.
  • Mọi bài đăng không đăng ký sẽ bị xóa ngay lập tức để bảo đảm sự thống nhất của nhóm.
  • Khi bạn đăng ký ở đây không có nghĩa rằng bạn buộc phải hoàn thành chương đó, mọi đóng góp luôn được hoan nghênh.
  • Nếu thấy dịch giả trì hoãn hoặc drop, bạn có thể thay thế chương đó bằng cách xin ý kiến của họ, nếu dịch giả phần đó sau 6 tháng không hồi âm, bạn có thể thay họ.

Tập 1[sửa | sửa mã nguồn]

Tập 2[sửa | sửa mã nguồn]

Tập 3[sửa | sửa mã nguồn]

Tập 4[sửa | sửa mã nguồn]

Trống

Sakurai-going-wild-needs-Takayama-to-stop-her-rail-wars-37682131-550-310.jpg
Trang chính Trang chính
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.