Sonako Light Novel

Sửa đổi

Rakuin no Monshou Tập 4 - Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 538: Dòng 538:
   
 
Nền hòa bình mới thiết lập với Mephius đang đốt nên ngọn lửa bất mãn cháy âm ỉ trong lòng Taulia. Những gì từng khiến Ryucown nổi loạn ở Garbera nay đang tái diễn.
 
Nền hòa bình mới thiết lập với Mephius đang đốt nên ngọn lửa bất mãn cháy âm ỉ trong lòng Taulia. Những gì từng khiến Ryucown nổi loạn ở Garbera nay đang tái diễn.
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]
 
  Đang tải biên tập