Sonako Light Novel

Sửa đổi

Rakuin no Monshou Tập 4 - Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 104: Dòng 104:
 
“Bữa tiệc mừng công hôm nay hơi bị ít trò giải trí. Người Mephius không thể ăn mừng chiến thắng một cách thô thiển như thế được. Thế nên, ta và ngài hãy cùng làm một màn kiếm vũ cho sôi động nào. Các ngươi còn không mau vỗ tay.”
 
“Bữa tiệc mừng công hôm nay hơi bị ít trò giải trí. Người Mephius không thể ăn mừng chiến thắng một cách thô thiển như thế được. Thế nên, ta và ngài hãy cùng làm một màn kiếm vũ cho sôi động nào. Các ngươi còn không mau vỗ tay.”
   
[[File:Size1.jpg|center|600px]]
+
[[File:Size1.jpg|thumb]]
   
 
Bờ môi mỏng lét của Oubary cong cớn thành một điệu cười. Lão cho rằng hoàng tử đang nói nhảm.
 
Bờ môi mỏng lét của Oubary cong cớn thành một điệu cười. Lão cho rằng hoàng tử đang nói nhảm.
  Đang tải biên tập