Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
  +
  +
 
=='''Chương kết'''==
 
=='''Chương kết'''==
   
Dòng 204: Dòng 206:
   
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
 
Trong khoảng thời gian đó, khắc ấn tội lỗi trên lưng chàng trai đã được che giấu và hai chiếc mặt nạ trên mặt anh đều đã được tháo bỏ.
 
<noinclude>
 
===Ghi chú===
 
<references />
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
[[Category:Rakuin no Monshou]]
 

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)