FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:25, ngày 30 tháng 12 năm 2018Medassin (tường | đóng góp)‎ . . (12.003 byte) (+12.003)‎ . . (Created page with "==Chương 128: Cựu anh hùng—đánh ngã bà xã== Tôi đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi chính xác cực kì sung mãn ngay lúc này. Không có mệt mỏi....")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.