Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 218: Dòng 218:
 
“Quan trọng hơn, này ngươi, ta nghe nói hôm nay Anh hùng đến đây, có thật đến không?”
 
“Quan trọng hơn, này ngươi, ta nghe nói hôm nay Anh hùng đến đây, có thật đến không?”
   
“Eh? Ồ, đúng vậy. Cho nên ngoài kia mới náo nhiệt thế đấy.”
+
“Eh? Ồ, đúng vậy. Cho nên ngoài kia mới náo nhiệt thế đấy.”
   
 
“Ra vậy ra vậy. Fufu, Anh hùng à… ta rất mong đợi đấy.”
 
“Ra vậy ra vậy. Fufu, Anh hùng à… ta rất mong đợi đấy.”
Dòng 232: Dòng 232:
 
Cô bé này… thật đáng tiếc.
 
Cô bé này… thật đáng tiếc.
   
Tôi thấy lo cho tương lai của cô bé quá.
+
Tôi quan ngại sâu sắc về tương lai của cô bé này.
 
[[Category:Return of the Former Hero]]
 
[[Category:Return of the Former Hero]]
   

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)